Planer på Rudbecks som ny musikscen

Nu planeras för en ny musikscen i Örebro. Det är studieförbundet Bilda tillsammans med Öbo och Örebro kommun som undersöker möjligheten att utveckla Rudbecksskolan till ett kreativt kulturcentrum.

Sedan två år tillbaka har Bilda replokaler i källaren på Rudbecksskolan. I nuläget är det cirka 25 band som spelar där. Ytan på lokalen är på 400 kvadratmeter, men det finns möjlighet att utöka verksamheten till 1 300 kvadrat, berättar Simon Ledstam på Bilda.

En arkitektfirma arbetar nu med att ta fram ett förslag på hur musikscenen skulle kunna se ut. Det arbetet ska vara klart till sommaren. Det finns redan nu skisser framtagna på Örebros nya musikscen.

Bilda har som ambition att flytta sitt regionkontor till fastigheten och samtidigt skapa lokaler för café, konferens och självklart för musiklivet i Örebro. Som det är idag saknas en musiklokal för en publik på runt 300-400 personer, enligt Simon Ledstam.

Inga beslut är ännu fattade om kulturmötesplatsen.

 

, ,