Satsningen på Bostad Först blir premanent

Örebro kommuns satsning på att erbjuda hemlösa en bostad ska permanentas. Det krav som ställs på de boende är att betala hyran i tid, att inte uppträda störande varandra samt att ta emot besök från en vägledare en gång i veckan under två år. En färsk uppföljning som presenteras för programnämnden den 7 maj visar på fortsatt lyckade resultat och nu blir verksamheten permanent, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

– Att ha rätt till en bostad och skapa ett hem är en förutsättning för att andra åtgärder ska lyckas oavsett om det handlar om arbete eller behandlingsinsatser. Efter många år i kronisk hemlöshet har flera av hyresgästerna förändrat sina liv från att i princip har bott på gatan till att få ett hem. Samtliga har minskat sin konsumtion av alkohol och droger enligt vägledarnas bedömning. Flera har gått från arbetslöshet till fast arbete och sysselsättning. Detta är otroligt glädjande för oss som trott på projektet, men främst för dessa individer, säger Rasmus Persson (C), ordförande för Programnämnd Social välfärd.

– De personer som vänder sig till Bostad Först har levt i hemlöshet under flera år. Deras familjebakgrund ser olika ut, en del har barn, andra inte, en del har utbildning och arbete, andra har aldrig kommit in på arbetsmarknaden, de flesta har någon form av psykiatrisk problematik och flertalet har en beroendeproblematik. Bostad först utgår från individen, det tror jag är en nyckelfaktor för de goda resultat vi ser, säger Fisun Yavas (S), vice ordförande i programnämnd Social Välfärd.

Programnämnd Social Välfärd i Örebro kommun beslutade i december 2012 att bevilja organisationerna Verdandi Örebrokrets och Hela Människan Ria Dorkas 2,2 miljoner kronor per år för att driva projektet Bostad Först under perioden 2013 – 2015. Bostad först syftar till att utveckla en metod för personer som är hemlösa och som inte kan få ett eget boende på den öppna bostadsmarknaden. Grundidén är att tillgodose den grundläggande mänskliga rättigheten att ha tillgång till bostad.