Ökning av anläggningar för solenergi

Det finns i nuläget 130 solelanläggningar i länet som är anslutna till elnätet. 54 av dem är monterade i Örebro kommun. Tillsammans levererar de en effekt strax över 900 kilowatt solel per år vilket motsvarar hushållsel för 200 hushåll per år, enligt ett pressmeddelande från Region Örebro län.

– Den nätanslutna solelutvecklingen i regionen har skett närmast explosionsartat. För fem år sedan fanns knappt begreppet hos oss. Förra året (2014) levererades 960kW från våra solelanläggningar till elnätet, det är 290 kilowatt mer eller drygt 40 procent mer än 2013, säger Dag Lundblad, utvecklingsledare Region Örebro län.