Robot kartlägger arbetsmiljöer

En robot utrustad med mätutrustning kartlägger arbetsmiljöer på företag. Den mäter partiklar och luftströmmar på arbetsplatser. Mätningarna sker inom ramen för ett forskningsprojekt på Örebro universitet.

I samarbete med Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och regionala industriföretag har de första testerna påbörjats. Målet är att den nya tekniken inte bara ska kunna kartlägga partikelflöden och luftströmmar utan också ge bilder av hur dessa varierar över tid.

– Den nya tekniken ska ge ett betydligt bättre underlag för att exempelvis kunna justera eller förändra ventilation och arbetsrutiner i industrilokalerna och på det sättet minska hälsoriskerna, säger Erik Schaffernicht, robotikforskare vid Örebro universitet.

,