V: Skateboard men inte gymnastik

Vid programnämnd samhällsbyggnads sammanträde under tisdagen valde man att satsa ytterligare tre miljoner kronor på det planerade bygget av en skatepark i Drottningparken. Vi i Vänsterpartiet har tidigare motsatt oss satsningen på en skatepark och en fördyring gör såklart det hela till en ännu sämre satsning. För oss är det en fråga om prioriteringar och det är aldrig lätt.

Vi måste ta ansvar för kommunens ekonomi och vi har inte råd med allt åt alla. Samtidigt finns det andra projekt som är mycket mer angelägna. På samma möte avvisade man ett förslag på en satsning på ett nytt Gymnastikens hus.

Vi i Vänsterpartiet ställer oss positiva till etablerandet av ett Gymnastikens hus. Det är bra att samla aktiviteten på ett ställe istället för att sprida ut den över hela staden. Föreningarna tror ju själv att de kommer att kunna utvecklas och få fler deltagare då och redan nu dras man med långa köer till verksamheten.

Minoritetsstyret i Örebro verkar göra skillnad på tjejer och killar här. Utredningen till skateparken ställer inte alls samma typer av krav. Det finns ingen studie av efterfrågan på parken och när det gäller killarnas aktiviteter får det visst kosta hur mycket som helst.

Jessica Carlqvist, programnämnd Samhällsbyggnad (V)

Murad Artin, kommunalråd (V)