M: Nej till fördyring av skatepark

Nya Moderaterna säger nej till att fördyra den föreslagna skateparken. Socialdemokraterna vill avsätta 18 miljoner kronor istället för de av fullmäktige beslutade 15 miljoner kronorna.

När det är skolor eller vård- och omsorgs som behöver rustas upp finns sällan pengar, men när det gäller ett skrytbygge får det kosta hur mycket som helst. Har fullmäktige beslutat att vi ska bygga en skatepark för femton miljoner så är det femton miljoner den ska kosta. Vi borde rätta mun efter matsäck.

Det är fullständigt orimligt att det inte skulle gå att bygga en skatepark för de pengar som redan är avsatta.

Daniel Granqvist (M), gruppledare i Programnämnd Samhällsbyggnad