430 ton mat slängs på restaurangerna

Cirka 430 ton mat slängs varje år på restaurangerna i Örebro. Kostnaden för den slängda maten beräknas till cirka 16 miljoner kronor per år. Det visar en studie som Handelskammaren Mälardalen genomfört i samverkan med Örebro universitet.

Undersökningen genomfördes under tre veckor på fem restauranger i Örebro. Sedan har en beräkning gjorts på de 170 restauranger i staden som har alkoholtillstånd.

Besökarna på restaurangerna har fått svara på ett antal enkätfrågor. Det visar sig då att cirka 16 procent tycker att det serveras för stora portioner. Åtta procent av gäster frågar efter en så kallad doggy-bag om det blir mat över på tallriken. För att minska matsvinnet föreslår fyra av tio att det borde serveras mindre portioner, samma andel anser att doggy-bag är en bra idé för att undvika att fullt ätbar mat slängs.

De 430 ton som slängs är mat som går att äta. Till detta kommer matrester som ben och skal.

,