Brister i kontrollen av tobaksköp

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag i tobak är att de köper den själv. Det innebär att många av länets butiker slarvar med att fråga om legitimation, hävdar Länsstyrelsen i Örebro län.

Åtta av landets länsstyrelser genomför nu en gemensam utbildningssatsning för att förbättra kommunernas arbete med att kontrollera butikerna.

– Försäljningen av folköl och tobak till ungdomar måste minska. Kontrollköp är då en metod för att skapa dialog med butiksinnehavaren om vilka regler som gäller och hälsoriskerna med tobak och alkohol i unga år, säger Annika Borg, handläggare för alkohol- och tobakstillsyn vid Länsstyrelsen i Örebro län.