Skolflytt utan facklig insyn

IMG_0001

Politikerna i Örebro kommun är överens om att lägga ned gymnasieutbildningen på Risbergska. De talar om enighet i den parlamentariska processen. En process helt utan insyn från lärarfacken. Det menar Svante Tideman, kommunombud Lärarnas Riksförbund, LR.

– Vi var inbjudan av politikerna i vintras till en allmän diskussion om lokalsituationen för skolorna i Örebro kommun. Den diskussionen varade i två timmar och det var inga detaljfrågor, till exempel om Risbergska, som diskuterades då, säger Svante Tideman.

Inte heller var lokalfrågan en valfråga i höstas, menar han. Den facklige ombudsmannen vittnar om en mycket rörig situation för många av Örebros gymnasielärare.

– Vissa lärare har haft 3-4 arbetsplatser på fem år. Och jag har hört från medlemmar att de inte ens vet var deras saker är i den här flyttkarusellen. Det är många som far illa av att flyttas runt så här, klargör Svante Tideman.

Även eleverna på Risbergska protesterar mot bristen av insyn i beslutsprocessen om skolans framtid.