Nära lösning för paviljong på Järntorget

bild (4)

Örebro kommun förhandlar nu med en aktör som kan driva restaurangpaviljongen på Järntorget. – Diskussionerna är långt gångna och när det blir känt vem aktören är kommer alla att förstå varför vi tror att det kommer bli en viktig komplettering, inte konkurrent, till övriga verksamheter på Järntorget och i Norrcity, säger kommunalrådet Björn Sundin (S).

– Vi vill tillföra något nytt som bidrar till att lyfta Järntorget och Norrcity och vi tror att en restaurangpaviljong kan vara en viktig del i det.

Bilden visar en skiss på hur paviljongen skulle kunna se ut.

Källa:Örebro kommun/White

,