V: Leker affär med vår gemensamma välfärd

Vid Programnämnd Social Välfärds sammanträde drev minoritetsstyret med Rasmus Persson (C) i spetsen igenom det kontroversiella beslutet att chockhöja avgiften på matlådor till kommunens äldre, om de får som de vill. Konstruktionen av systemet gör att de brukare med lägst pensioner, de som redan har nolltaxad hemtjänstavgift, får betala hela prishöjningen.

Man hänvisar helt enkelt de som inte har råd med maten till försörjningsstöd. Dessutom bygger man sin argumentation på en falsk bild av att fattigpensionärerna skulle bli färre. Tvärt om menar ju Pensionsmyndigheten att vi riskerar att få många fler fattigpensionärer framöver. Vänsterpartiet kritiserar styrets förslag för att man inte gjort någon konsekvensanalys av vad beslutet skulle få för effekt för kommunens äldre.

Man förlitar sig på antaganden och siffortrixande istället för att göra en riktig analys. Jag tror inte att man frågat en enda om brukare hur de kommer att agera när priset dubbleras. Jag är rädd att samhället kommer att få betala dyrt för det här i andra änden, med högre sjuktal och undernäring av de äldre. Under 2014 gjorde vård- och omsorgsnämnderna i kommunen stora underskott och prishöjningen på mat är ett tilltag för att få ekonomin i balans.

Det handlar om att lappa och laga i ett privatiseringsexperiment utan motstycke i Örebro. Jag tycker att det är häpnadsväckande att de absolut fattigaste får betala för att Rasmus ska leka affär med vår gemensamma välfärd.

Martha Wicklund (V), ledamot för Vänsterpartiet i Programnämnd Social Välfärd