Stora planer för framtidens Trängens IP

4364024

I dag presenterades förstudien om Trängens IP på väster. Där finns det tankar kring flera förbättringsområden av anläggningarna. Det skrivs om en helt ny curlinghall, ny konstgräsplan, möjligheten till ytterligare en ishall och en till gräsplan.

Vidare i förstudien nämns planer på att förbättra parkeringssituationen, skapa en välkomnande entré, se över möjligheterna för bygget av en bandyplan med läktare och utforma en plan för hur både bil- och bussburna besökare, cyklister och fotgängare kan nå området på ett bättre sätt, enligt kommunens information.

– Trängen har potential att bli en öppen mötesplats för många människor. Läget är attraktivt och det är viktigt att vi ser till helheten och framtidens möjligheter redan när vi tar de första stegen i form av curlinghall och konstgräs, menar Elisabeth Malmqvist (C), vice ordförande i Fritidsnämnden.

– Idag finns inget av objekten i investeringsprogrammet och nu börjar arbetet med att ställa Terrängen IPs behov mot andra behov i kommunen. Förstudien utgör ett bra underlag för fortsatt planering och även om någon del kan bli aktuell inom de närmaste åren så kommer andra delar av förslagen att dröja minst 10-20 år, tillägger Jonas Hård (S), ordförande i Fritidsnämnden.

(foto: BK Forward)

 

,