Tullängsskolan inleder samarbete med Volvo och Rejmes

Volvo Cars Sverige, Rejmes i Örebro och Tullängsgymnasiet har tecknat ett avtal om ett treårigt samarbete som syftar till att stärka och säkra behovet av kompetent arbetskraft inom motorbranschen.

För Tullängsskolan innebär detta att de till exempel får ta del Volvos kompetens gällande kurser för lärare och elever. För Volvo och Rejmes så innebär det att eleverna är bättre förberedda för det kommande arbetet som personlig servicetekniker och systemtekniker.

Branschen är i stort behov av arbetskraft och fordons- och transportprogrammet är ett av de gymnasieprogram som säkrast leder till jobb.