Tybbleparken rustas för en miljon

Vid tisdagens möte i tekniska nämnden fattades det beslut om att den så kallade parkmiljonen för nästa år ska användas till Tybbleparken.  Parkmiljonen är den miljon av parkinvesteringsanslaget som tekniska nämnden varje år genom medborgardialog använder till en större upprustning av en park.

– Föregående års medborgardialoger om hur en miljon ska användas till en specifik park har varit mycket lyckad. Därför fortsätter vi med detta arbetssätt och kommer även i år att ha en omfattande medborgardialog med dem som använder Tybbleparken innan åtgärder i parken genomförs. Människor som använder parken får komma till tals och påverka vad de tycker är viktigt att satsa på i parken, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande Tekniska nämnden.

– Vi vill nu utveckla en av östers mest använda parker och vi vill göra det tillsammans med de som använder parken. För att kunna utnyttja parken ännu mer och ännu bättre anslås nu denna miljon till att göra parken mer tillgänglig och anpassad för den verksamhet som sker i parken, säger Ida Eklund (S), vice ordförande Tekniska nämnden.

2015 års parkmiljon används till att rusta upp Karlaparken. Andra parker som fått del av parkmiljonen är Tegnerlunden, Vallåkraparken samt Varbergaparken.