Företagarna: Minskat ROT hot mot jobben

Striden om minskat rotavdrag blir allt mer inflammerad efter kritiken från remissmyndigheterna. ”Det kommer leda till ökade svartjobb och ökad kriminalitet”, säger centerledaren Annie Lööf. Samtidigt översvämmas finansdepartementet av protestbrev innehållandes hammare, sågar och diskborstar. Regeringen har lagt ett förslag om att minska ROT-avdraget till 30 procent.

Våra medlemmar har reagerat med ilska på detta och de är nu oroliga för sina företag och sina anställda. Därför skapade vi #rotupproret på Facebook.com/rotupproret. På #rotupproret opinionsbildar vi för att få regeringen att tänka om och se till att jobben blir fler, inte färre. För i en undersökning som SIFO gjorde på uppdrag av oss förra året, sade 49 procent av företagarna att en minskning av ROT skulle leda till att de skulle behöva säga upp personal. Och hela 18 procent att de skulle få lägga ner verksamheten. Det får allvarliga konsekvenser för människor i hela landet, när de riskerar att bli utan jobb och inkomster.

Kaisa Edenvik, regionchef Företagarna Örebro län