Tolv bygger Södra Ladugårdsängen tillsammans

bild (4)

Tolv olika aktörer kommer tillsammans att bygga det nya bostadsområdet Södra Ladugårdsängen. D- et känns bra att kunna ta ett större grepp för området redan i startetappen. Örebro växer snabbt och vi har en stor efterfrågan på bostäder. På det här viset får vi ett snabbt tillskott på hela 700 bostäder, säger Martin Willén mark- och exploateringschef i Örebro kommun.

Inom kort hålls det första mötet med de tolv aktörer som nu erbjuds mark, i två parallella förstudiegrupper. Helt utbyggt kommer Södra Ladugårdsängen att ha cirka 2 000 bostäder. Första etappen kommer att bebyggas med övervägande del hyresrätter. Byggstart beräknas till hösten nästa år.

 

,