Färre barn lever i fattigdom

Örebro har som mål att halvera barnfattigdomen. Sedan 2010 har antalet barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden minskat med 280 stycken. – Det känns bra att vi är på rätt väg. Men allt för många barn lever fortfarande under knappa förhållanden. Den viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb och kan försörja familjen. Därför är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd även fortsatt prioriterade i vårt arbete, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

I september 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om en handlingsplan där målet är att halvera barnfattigdomen till år 2020. Färska siffror från SCB visar nu att Örebro är på rätt väg och att arbetet går enlig plan. I Örebro kommun visar den nya mätningen för år 2013 en minskning med 280 barn från år 2010 som var startpunkten för arbetet med handlingsplanen. Mellan 2012 och 2013 minskade andelen barn i ekonomisk utsatthet från 14,7 procent till 14,3 procent.