Sparkrav på vården i länet

Region Örebro län måste spara pengar. Verksamhetens nettokostnader har under årets fyra första månader ökat med 8,1 procent. I april redovisades ett överskott på 37 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor sämre än föregående år.

– Detta är en mycket oroande utveckling, som måste dämpas. Annars riskeras framtida god vård och viktiga satsningar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det är den budget som är beslutad som gäller. Ordning och reda på ekonomin är det som säkerställer god vård framåt, och därför måste åtgärder genast vidtas i organisationen för att åstadkomma resultatförbättringar under året. Det är nödvändigt att det finns ekonomiska förutsättningar för att kommande vårdinvesteringar finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Då håller inte den utveckling som vi nu ser.

Kostnadsökningen beror främst på höga kostnader för extratid inom hälso- och sjukvården, köpt vård, inköp av material och kostnader för hyrläkare.

– Alla verksamheter måste få ner kostnadsökningarna, säger Rickard Simonsson, regiondirektör. På kort sikt handlar det bland annat om ökad restriktivitet med striktare prövning i samband med köp av konsulttjänster, konferenser och intern representation samt fastighetsunderhåll. På längre sikt ska omorganisationen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen medföra förutsättningar för kostnadsminskningar.