Fetma i tonåren ökar risken för cancer

Tonåringar med kraftig övervikt löper dubbelt så hög risk som normalviktiga att drabbas av tjock- och ändtarmscancer senare i livet. Det visar en ny svensk studie som genomförts av forskare vid Örebro universitet och Harvard School of Public Health i USA.

– Våra resultat visar att de män som var kraftigt överviktiga vid mönstringen hade en fördubblad risk att senare drabbas av tarmcancer i jämförelse med normalviktiga. Dessutom hade de män vars blodprov visade tecken på inflammation vid mönstringen också en ökad risk för tarmcancer, säger forskaren Katja Fall.

Forskarna har följt 240 000 svenska män som genomgick hälsokontroller i samband med sin mönstring mellan 1969 och 1976.