Fler rekryterar med personlig film

Det blir allt vanligare att rekrytering sker i jobbintervjuer via webbkameran. Tekniken gör det möjligt för rekryteringsföretagen att skicka ut en länk där den jobbsökande svarar med en inspelad film.

– Detta sker som ett komplement till den traditionella anställningsintervjun och olika former av tester av de jobbsökande, förklarar Tobias Björk, vice vd Poolia Sverige AB.

Användningen av en inspelad film som komplement i ansökningsprocessen kommer att ske i allt större utsträckning, menar han.

Det handlar om teknikskiftet som vi är mitt uppe i, där alla har tillgång till tekniken via mobilen. Rekryteringen med hjälp av personliga filmer är mer lämpligt till vissa tjänster, menar Tobias Björk. Sveriges Television har till exempel använt sig av tekniken i rekryteringen av programledare.

– För oss handlar det om att ligga i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen, klargör Poolias vice vd.

Statistik visar att 40 procent av företag använder it-verktyg som Skype när de intervjuar potentiella kandidater första gången. Enligt en undersökning från Aberdeen Group har användandet av video i rekryteringsprocessen ökat från tio procent 2010 till 42 procent idag.

,