Prisade för smarta idéer

Vinnare av årets Skapa utvecklingspris i Örebro län blev Pierre Rågstad med företaget EIMS. Han har utvecklat ett elektroniskt informationshanteringssystem för en internationell marknad, enligt motiveringen till utmärkelsen.

SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Länspristagaren får ett stipendium på 20 000 kronor och en plats i den nationella finalen i Stockholm.

Vid samma tillfälle delades utmärkelsen SKAPA Framtidens innovatör Örebro län ut till Christina Orre.

– Priset vill belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare, säger Billy Bergåker, vd Almi Företagspartner Mälardalen.

Var fjärde nyregistrerat företag startas av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling delas utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör ut med en prissumma på 15 000 kr.

– Det finns oerhört många engagerade innovatörer i Sverige, men medelåldern på dem som förverkligar sina idéer är ofta ganska hög. Genom utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör vill vi rikta oss särskilt till en yngre målgrupp, säger Billy Bergåker.