Tre miljöprojekt får dela på 2,5 miljoner

Nämnden för regional tillväxt har beslutat att finansiera tre projekt som kombinerar miljövänligt tänkande med en förhoppning om expanderande företag. Projekten handlar om solel, hållbart resande och en grön logistikregion.

De tre projekten tilldelas totalt 2,5 miljoner kronor. Störst andel, drygt 1,2 miljoner får projekt Gröna logistikregionen. Projektet ska utveckla Örebroregionen som logistikregion och bidra till en hållbar tillväxt i logistikbranschen.

Projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige tilldelas en dryg miljon. Projektet ska genom utbildningsinsatser få små och medelstora företag att investera i solel.

Det tredje projektet är en förstudie om hållbart resande som får drygt 200 000 kronor. Projektet ska undersöka hur Region Örebro län genom att titta på värden som information, kommunikation, samordning och organisation kan öka antalet resor med kollektivtrafiken.