IT, besöksnäringen och hälsovård är motorn

Det är inom IT, besöksnäringen och hälso- och sjukvården som tillväxten i Örebro är starkast just nu. Det visar en studie som Region Örebro län genomfört. Sammantaget visar den att företagen har god tillväxt, men att det finns skillnader mellan branscher, företag och delar av länet. Studien omfattar nära 10 000 aktiebolag med knappt 70 000 anställda.

– På det hela taget är det glädjande att det går bra för regionen i stort. Men vi har också utmaningar, till exempel med matchningen av arbetstillfällen med tillgången på arbetskraft. Här arbetet med regionens kompetensplattformar en viktig pusselbit, säger Iren Lejegren, ordförande i nämnden för regional tillväxt.

,