Stadsbussen får grönt ljus – bilarna får vänta

Nu ska stadsbussen få grönt ljus genom Örebro. Detta för att korta restiderna med kollektivtrafiken. I dagsläget är trafiksignalernas rytm i Örebro anpassad efter bilarna, inte efter bussarna.

– Vi väljer att prioritera bussarna före bilarna. Det kommer göra bussresorna både smidigare och bekvämare. Förhoppningsvis leder det till att kollektivtrafiken blir mer attraktiv, säger Anders Ceder, S, vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.