Färre färdigbehandlade kvar på USÖ

Under förra året var det många medicinskt färdigbehandlade patienter som låg kvar på USÖ. Något som kostade Örebro kommun stora belopp. Men nu håller den bilden på att förändras, hävdar den styrande majoriteten.

– De senaste veckorna har det varit enstaka personer som blivit kvar någon dag för länge, den senaste veckan inga alls. Vi har till och med fått rapporter om att det finns korttidsplatser som står tomma! Man ska komma ihåg att detta handlar om ögonblicksbilder som kan förändras fort, men det gläder mig att se så snabba och positiva resultat. Det är inte minst bra för den enskilda individen som slipper ligga på USÖ när den egentligen ska hem, säger Rasmus Persson (C) Ordförande i programnämnd social välfärd i ett pressmeddelande.

– Vi har gjort insatser på kort sikt, men också intensifierat arbetet på lång sikt, för att undvika att denna situation upprepas i framtiden. Då handlar det både om att säkra tillräckligt många vård och omsorgsplatser i framtiden, men också att förbättra processer både mellan kommun och region, samt inom kommunen, för att säkerställa en effektiv och individuellt anpassad process, säger Fisun Yavas (S) vice ordförande i programnämnd social välfärd.

– Vi har ett viktigt arbete framför oss för att säkra de bedömningar vi gör kring behov av plats på vård- och omsorgsboenden. Vi ser över anvisningen, myndighetsutövningen och vi satsar på fler Trygghetsboenden för att fler ska känna sig trygga när de börjar bli äldre, men kanske inte riktigt har behov av vård- och omsorgsboende ännu, säger Susanne Lindholm (KD) presidieledamot i programnämnd social välfärd.