Har matchat 410 ungdomar ut på praktik

IMG_0006

På två år har Matchning.nu bidragit till att 410 ungdomar har kommit ut på praktik. 250 av dem har sedan fått någon form av anställning. Det redovisades vid ett lunchmöte på Stora Hotellet på måndagen. Matchning.nu är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen med mål att ge unga vuxna chansen att komma ut i arbetslivet.

Nerikes Allehandas före detta chefredaktör Ulf Johansson var inbjuden som gäst och han pratade kort om sin yrkeskarriär – från varvet i Uddevalla till dagens arbete som ansvarig för nyheterna inom SVT. På söndagen sände Agenda ett program om arbetsmarknaden och var framtiden jobb kommer att finnas. Och vilka jobb som försvinner. I sitt anförande lyfte Ulf Johansson fram vikten av att följa med i samhällsutvecklingen och navigera sig rätt på arbetsmarknaden.

Det arbete Matchning.nu gör handlar i stort om att visa på att unga behövs på arbetsmarknaden och att ge dem chansen, förklarade Erik B Löfgren initiativtagare till projektet.

Under lunchen presenterades sig länets nya landshövding Maria Larsson. När hon talade om arbetsmarknad var hennes budskap att vägen till framgång består i samverkan mellan olika parter. Maria Larsson vill se slottet som en mötesplats för många kloka och bra beslut, som hon uttryckte det.