V: Vill se miljöhänsyn vid Elektroskandias etablering

Elektroskandia planerar att bygga ett nytt lager i Örebro och att samla alla sina verksamheter på ett och samma ställe. Det nya lagret kommer att bli en av Örebros största lokaler. Vi i Vänsterpartiet ser positivt på att företaget väljer att fortsätta sin etablering i Örebro och att man vill utveckla sin verksamhet. Det är ett tecken på att fördelarna med Örebro som logistiknav, med närheten till mycket och en stor del av landet, värdesätts av företaget.

Vänsterpartiet har skickat ett brev till Elektroskandia, där vi ger flera förslag på satsningar man kan göra i och med bygget. Helst hade vi sett att placeringen varit norr om E18/E20, då nuvarande placering ligger i direkt anslutning till Natura 2000-området och Rynningeviken. Det är synd att de första man möts av när man kommer till Örebro är en enorm huskropp, istället för det vackra Rynningeviken. Örebros vackra miljö lyfts ju ofta upp som en del av attraktionskraften, så det vore ju synd om den försämrades.

En annan satsning vore att täcka taket på den enorma byggnaden med solceller eller sedumtak, för att klimatkompensera för sin verksamhet. Vänsterpartiet skulle också gärna se att man planterade snabbväxande hög häck som buller-, stoft- och avgasavskiljande skydd för kontorsdelen mot den tungt trafikerade motorvägen. Vi väldigt måna om att naturen där lagret hamnar påverkas så lite som möjligt. Vi hoppas verkligen att Elektroskandia kan ta till sig av våra förslag och tror att man som företag har mycket goodwill att vinna på att vara med och ta ansvar för vår gemensamma utmaning att lösa klimatproblematiken.

Maria Westerholm (V), Byggnadsnämnden, Örebro kommun