ELON inviger dubblerat lager

På onsdag inviger företaget ELON sina nya lokaler i Örebro. Lagret har byggts ut till dubbel kapacitet jämfört med tidigare. Det nya lagret är på 55 000 kvadratmeter med ytterligare drygt 2 000 kvadrat kontorsyta. ELON har under det senaste året nyanställt cirka 15 personer och rekryteringarna beräknas fortsätta även under 2015.

Invigningen förrättas av nya landshövdingen Maria Larsson.