Nöjda företagare i länet

I flera av kommunerna i Örebroregionen är företagen allt nöjdare med företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringsliv senaste mätning av företagsklimatet.

– Det är glädjande att det finns en positiv utveckling i flera kommuner samtidigt som några kommuner ligger kvar på samma nivå som tidigare. Tyvärr tappar tre av länets kommuner när vi ber företagen ge ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet.  Vi ser dock att flera kommuner arbetar aktivt med att förbättra förutsättningar för det lokala näringslivet. Då är en god relation till företagarna i kommunen och en snabb och smidig hantering av myndighetsfrågor viktiga delar, säger Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv Örebro.

De kommuner som förbättrar sig mest är Karlskoga, Laxå och Lekeberg.

– Det är positivt att företagarna i Lekebergs kommun upplever att företagsklimatet totalt sett är bra. Samtidigt sänder våra undersökningar en tydlig signal till både politiker och tjänstemän när företagarna i övriga kommuner i regionen bara ger företagsklimatet godtagbart eller inte helt godtagbart. Betyget bra borde vara en miniminivå, säger Karl Hulterström.