Ungdomar får betalt för att prata kultur

300 kronor. Så mycket får ungdomar betalt för att prata kultur i några timmar. Det är Region Örebro län som bjuder in personer i åldrarna mellan 16 till 25 år att diskutera länets kulturmål. Det sker under torsdag kväll i Örebro.

– Vi kommer att gå igenom de mål i kulturplanen som berör ungdomar, det gäller cirka 30 mål, förklarar Lena Adstam, kulturstrateg på Region Örebro län.

Kulturmålen innefattar inriktningen för kulturen i länet under perioden 2016-2019. Sammanlagt finns det 101 kulturmål. De ligger som underlag vid ansökningar av statliga medel. Målen är även en del i dialogen mellan kulturaktörerna i länet.