Värdigt studentfirande på flaken

Snart stundar studenten och med den massor av glada elever uppe på studentflaken. Elever som precis lämnat skolan. Från skolledningen arbetar de för ett värdigt avslut utan banderoller med sexistiska och rasistiska budskap.

– Men det handlar inte om censur, eleverna har ett eget ansvar, säger förvaltningschef Lars Bäckman Örebro kommun.

Det pågår en debatt om att skolorna i förväg ska granska de banderoller och plakat som ska visas från studentflaken. I Örebro kommun har man valt att arbeta förebyggande där mentorer och rektorer ute på skolorna har talat med eleverna om värdegrundsfrågor.

I slutändan handlar det ändå om att eleverna själva måste stå för det de skriver på plakaten. De har ju precis lämnat skolan, men deras budskap kan trots allt svärta ner den skola där de just tagit studenten, menar Lars Bäckman.