Mammors aktiva skolval ökar segregeringen

Nyblivna mammor vill att deras barn ska växa upp i en mångkulturell miljö. Men de väljer att sätta sina barn i förskolor och skolor som istället bidrar till ökad segregering i samhället. Det visar forskning från Örebro universitet.

Det är en vanlig uppfattning att segregation beror på att människor med utländsk bakgrund vill bo med varandra. Jag har valt att fokusera på de val nyblivna mammor i den svenska medelklassen gör, säger Maja Lilja, forskare i sociologi vid Örebro universitet i ett pressmeddelande.

– De är medvetna om att deras beslut kring skola, förskola och bostadsområden i förlängningen bidrar till att göra staden mer uppdelad. Men de förklarar att de gör det som är bäst för barnen, säger Maja Lilja, som skrivit en doktorsavhandling i sociologi vid Örebro universitet.

Boendesegregationen fördubblades mellan 1990-2010 och Sverige delas i allt högre grad upp efter etnicitet men också i rika och fattiga. Maja Lilja har undersökt hur nyblivna medelklassmammor ser på sitt bostadsområde och sina barns uppväxt i förhållande till etnicitet, klass och kön.

– Oberoende var du bor påverkas du av segregation och kvinnorna i min studie vill att deras barn ska möta människor från olika kulturer för att bli mer toleranta och öppna inför olika människor som vuxna, säger Maja Lilja.