Hälso- och sjukvården måste spara 40 miljoner

Region Örebro län måste spara 40 miljoner kronor under det här året. Orsaken till sparkravet är kraftiga ökningar av kostnaderna inom hälso- och sjukvården.

– Det är nödvändigt att omgående dämpa en sådan här utveckling. Annars riskeras framtida god vård och viktiga satsningar, och det får inte ske, menar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– Vi har haft ordning och reda på ekonomin sedan lång tid tillbaka, och det är det som säkerställer god vård framåt. Det är den budget som är beslutad som gäller, och därför måste åtgärder genast vidtas i organisationen för att åstadkomma resultatförbättringar under året. Region Örebro län har under perioden januari till april haft en högre kostnadsutveckling än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har under årets fyra första månader ökat med 8,1 procent, vilket är en stor förändring, eftersom nettokostnadsutvecklingen förra årsskiftet var näst lägst i landet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Kostnadsökningen beror främst på höga kostnader inom hälso- och sjukvården.

– Alla verksamheter måste få ner kostnadsökningarna, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

– På kort sikt handlar det bland annat om ökad restriktivitet med striktare prövning i samband med köp av konsulttjänster, konferenser och intern representation samt fastighetsunderhåll. På längre sikt ska omorganisationen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen medföra förutsättningar för kostnadsminskningar.