Unga vill ha mer kultur

IMG_0004

Åtta av tio ungdomar vill ha mer kultur i skolan. Det visar en undersökning som genomförts av Region Örebro län. I stort sett alla tillfrågade i åldrarna mellan 16 till 25 år vill ha tillgång till professionell kultur och även själv kunna få utöva den.

Musik, dans, teater och film är prioriterade områden när unga vill utöva kultur, enligt enkätsvaren.

De saknar idag platser där de gratis får prova på olika kulturformer, till exempel spela instrument. Avgifter och entréer bör sänkas för att fler ska få tillgång till olika evenemang och kurser, anser de som svarat i undersökningen.

Enkäten genomfördes inom ramen för regionens ungdomspanel och drygt 100 ungdomar svarade.

 

,