V: Chockhöjt pris på matlådor för äldre

Kommunfullmäktige beslutade idag att chockhöja priset på matlådor för de äldre. Dubbelt så mycket kommer en matlåda kosta i framtiden. Ansvarigt kommunalråd Rasmus Persson (C) menar att höjningen är ofrånkomlig för att täcka upp stora underskott inom omsorgen.

Men Rasmus Persson har ju haft ansvar för den här verksamheten de senaste åtta åren. Han har visst haft fullt upp med att privatisera verksamheten istället för att ta ansvar för kostnaderna. Han drivs av ideologi och verkar tro att allt sköter sig självt då, Konstruktionen av systemet gör att de brukare med lägst pensioner, de som redan har nolltaxad hemtjänstavgift, får betala hela prishöjningen. Kommunalrådet bekräftade att så var fallet, men att det inte berörde så många och att de blir allt färre. Man får känslan av att man offrar de här kvinnorna, för det handlar oftast om kvinnor.

Man hänvisar helt enkelt de som inte har råd med maten till försörjningsstöd. Dessutom så menar ju Pensionsmyndigheten att gruppen pensionärer med lägst pension kommer att öka med upp till 20 procent de kommande åren. Vänsterpartiet tar ansvar för både kommunens ekonomi och de äldres omsorg och har de senaste månaderna försökt förhandla om förslaget, så att det inte ska drabba de mest utsatta. Men ansvarigt kommunalråd Rasmus Persson (C) har vägrat samarbeta och vid varje tillfälle gett oss kalla handen. En av de saker som gör mig riktigt ledsen att se, är att Socialdemokraterna sitter med på det här tåget.

Jag har alltid trott att solidariteten med människor är viktigare än att låta borgarna införa privatiseringar på bekostnad av de som redan idag lever på gränsen till överlevnad.

Martha Wicklund (V), talesperson för sociala frågor