Örebro är modellen för jämställt

Örebro är en av sju kommuner i landet som lyfts fram som föredömen när det gäller jämställdhet. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som valt ut kommunerna. De anses ha lång och bred erfarenhet av jämställdhetsarbete.

I projektet Modellkommuner för jämställdhet får de möjlighet att lära av varandra genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt, genom metoden benchmarking. Eftersom tonvikten ligger på styrning och ledning deltar politiker, höga chefer och nyckelpersoner i de gemensamma träffarna, skriver SKL i ett pressmeddelande.

– Jämställdhet är en del av kommunernas ordinarie uppdrag. Välfärdstjänster, service och resursfördelning ska vara likvärdiga för alla invånare, oavsett vad de har för kön, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Projektet pågår fram till 2018.