Förbättrad dialog mellan näringsliv och kommun

Organisationen Företagarna i Örebro län och Örebro kommun vill ytterligare förbättra dialogen mellan det offentliga och näringslivet. Kommunens näringslivsdirektör Eva Lilja ska presentera några punkter som är på agendan just nu. Sedan kommer näringslivet in med synpunkter på det arbetet.

Projektet börjar efter sommaren. Då ska båda partners synpunkter sammanställas och presenteras för berörda aktörer. Det är AQ Analys som samlar in och bearbetar materialet. Presentation sker sedan fortlöpande för respektive område.