Friends och universitetet tillsammans mot mobbning

Friends och Örebro universitet har inlett ett femårigt samarbete. Det har fokus på mobbning och kränkningar i skolmiljö. Samarbetet bedrivs inom Friends International Center against Bullying. I det första skedet ska de utvärdera Friends arbetssätt för att sedan ta fram nya insatser för att stärka arbetet mot mobbning.

I projektet kommer grundskolor från runt om i landet att involveras.

Arbetet startar i höst. De kommande åren ska Friends tillsammans med både forskare och studenter vid Örebro universitet jobba med att utvärdera befintliga insatser för att sedan utveckla nya metoder mot mobbning.

– Vi ser idag att de systematiska kränkningarna i genomsnitt minskar med en fjärdedel redan första året på skolor som arbetar med Friendsprogrammet. Nu vill vi undersöka vilka delar som är effektiva, hur de används i praktiken och vilka faktorer i skolan som påverkar effekten. Vi behöver mer kunskap om på vilket sätt ett effektivt arbete kan bedrivas och vi är därför mycket glada över att få samarbete med Örebro Universitet som har stor kunskap om både mobbning och utvärdering, säger Jacob Flärdh, chef Friends avdelning för Forskning och utveckling.

I projektet kommer drygt trettio grundskolor runt om i landet att involveras. Samtliga skolor kommer vara sådana som antingen idag jobbar med Friends och genomgår Friendsprogrammet, Friends treåriga insatsprogram mot mobbning, eller som påbörjar ett arbete under de inledande åren. Arbetet på skolorna syftar till att fördjupa kunskapen om effektiva insatser för att skapa en trygg skola.

– Vi vet från forskningen att svenska skolor i internationell jämförelse är duktiga på att arbeta mot kränkningar och mobbning i skolan. Samtidigt gäller det att vara medveten om att det inte finns några enkla lösningar. För att arbetet ska vara framgångsrikt måste arbetssätten vara genomtänkta och anpassas till den unika skolans förutsättningar. En del av de saker som görs fungerar bra, andra fungerar mindre bra och en del saker kan rent av vara kontraproduktiva. Att nu i större skala få möjligheter att fördjupa och vidareutveckla denna kunskap tillsammans med Friends ser vi som otroligt spännande och inspirerande. Vår förhoppning är att samarbetet ska leda till att färre barn ska behöva gå till skolan med ont i magen eller med en rädsla att bli utsatta för handlingar som kränker deras värdighet, säger Björn Johansson, Örebro universitet.