Löfven: Örebromodellen ger jobb

Stefan01

På Socialdemokraternas kongress i Västerås lyfte statsminister Stefan Löfven fram Örebromodellen för att få fler i jobb. Den bygger på att kommunen som arbetsgivare ställer sociala krav vid upphandling. Det ska få till effekt att människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden sätts i sysselsättning.

– Det blir en Örebromodell, fast i större skala och på nationell nivå. I Örebro kommun har vi jobbat framgångsrikt med modellen att våra kommunla bolag och verksamheter ställer sociala krav vid upphandling. Det är ett effektivt sätt att leda fler från långtidsarbetslöshet till jobb och utbildning, säger Lena Baastad, (S) kommunstyrelsens ordförande i Örebro i en kommentar.

2012 uppdaterade Örebro kommun sin upphandlingspolicy och vi tog fram Riktlinjer för hållbar upphandling. Ett sätt för att tydliggöra att vi ser upphandlingarna som ett viktigt instrument för att nå arbetsmarknadseffekter och en markering att samtliga förvaltningar ska jobba med frågan. Sverige upphandlar den offentliga verksamheten årligen för cirka 600 miljarder kronor. Det är en ansenlig summa. Om upphandlingar sker strategiskt kan många av de mål som politiken satt upp nås och fler arbetstillfällen skapas, menarLena Baastad.

– Det är spännande att regeringen är i färd med att ta fram en nationell upphandlingsstrategi som fokuserar på miljökrav, sociala krav och innovationer. När staten satsar sina 600 miljarder kommer de ge enorma effekter på arbetsmarknaden, om de arbetslösa tänks in i upphandlingarna. Det ser jag fram emot, säger Lena Baastad.

foto: Socialdemokraterna

, ,