Pris för smärtlindring i varmvatten

Region Örebro län tilldelas Reumatikerförbundets hälsobefrämjandepris för insatser till personer med reumatiska sjukdomar.

De belönas för sina satsningar på varmvattenträning som ger smärtlindring, ökad muskelfunktion, större uthållighet, greppkraft och bättre vitalitet till många personer med reumatiska sjukdomar. Region Örebro län har möjliggjort för åtskilliga personer med reumatiska sjukdomar att få tillgång till avgiftsfri varmvattenträning.

– Det är utomordentligt hedrande att få detta pris, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), som tillsammans med regiondirektör Rickard Simonsson mottog priset på Friends Arena i Solna.