M: Funktionsnedsättning – inte funktionshindrade

Örebro kommun bör se varje människas möjlighet och inte begränsning och att hen utifrån sin individuella förutsättning ges möjlighet att delta i samhället. Den som har en funktionsnedsättning ska erbjudas ett utbud av arbete/sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel som är varierat och anpassat för att möta de individuella behov som personen har.

Att Örebro fortfarande har en nämnd som heter Nämnden för funktionshindrade är anmärkningsvärt. Det visar vilket synsätt man väljer att ha på människor. Att se hinder i stället för möjligheter, funktionshinder och funktionsnedsättning två helt skilda saker. Ett funktionshinder är ett hinder eller begränsning som oftast finns i den offentliga miljön, på arbetsplatsen eller i det egna hemmet.

Funktionsnedsättning däremot betyder att en person har en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nya moderaterna föreslår därför att ett namnbyte är på sin plats.

Emelie Jaxell, (M) 2a vice ordförande i nämnden för Funktionshindrade. 

Johanna Reimfelt (M) Ledamot i Programnämnd Social Välfärd