Kan bli bostäder på nedlagd golfbana

Nu planeras det för nya bostäder i området vid Björkhaga och Mellringe på väster. Det kan bli aktuellt med bostadsbyggen på den nedlagda golfbanan mellan Mellringe och Runnaby. Där kan det även bli aktuellt med plats för idrottsverksamheter och rekreation. En utveckling med nya bostäder och gröna stråk i området innebär att det kanske också behövs nya vägar, uppger kommunen.

Örebro kommun håller på att ta fram nya detaljplaner för området. Det finns möjlighet för allmänheten att säga sitt om byggplanerna.

,