Kompisklasser för ökad integration

Till hösten kan det införas så kallade kompisklasser i Örebro. Tanken är att elever från olika områden ska mötas. – Det handlar om att minska klyftorna mellan oss i Örebro. I dag finns stora skillnader mellan våra skolor och mellan våra bostadsområden och vi vet att det inte är så vanligt att elever från olika skolor möts, inte ens på fritiden, säger Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson Cecilia Lönn Elgstrand.

På Programnämnd barn och utbildning på onsdag förväntas nämnden besluta om att avsätta 150 000 kronor till en pott för skolor att söka pengar från till integrationsstärkande åtgärder. Det är Vänsterpartiet som drivit frågan som nu ska bli verklighet, enligt Cecilia.

– De stora klyftorna i Örebro är vår allra största och allvarligaste utmaning som politiker. Naturligtvis behövs fler och större åtgärder än det här, men det är i alla fall ett litet steg på väg, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Vänsterpartiet har tanken om så kallade kompisklasser där klasser samarbetar i projekt eller på friluftsdagar.

,