M:s plan för att lyfta skolan

På måndagen presenterade Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot och kommunalrådet Maria Haglund en rapport om tillståndet i den svenska skolan. De anser att det finns många förbättringsområden för att öka måluppfyllelse och kvaliteten i undervisningen.

– Vi vill verka för att minska gruppernas storlek så att lärare i skolan har möjlighet att se varje elev. Kommunen måste sätta upp målet att varje elev ska klara minst godkända betyg och för det måste mer resurser tillsättas, skriver de två i ett pressmeddelande.

För Örebro kommuns elever vill de se nolltolerans mot mobbning och kränkningar.