Tog bort fruktstunden för avgiftsfri skola

granny_smith_groent_aepple

En skola i Örebro har tagit bort elevernas fruktstund. De gör det för att frukt kostar och det är föräldrarna som betalar. Örebro kommun har som mål att all undervisning ska vara kostnadsfri.

En undersökning i fjol visade att ungefär hälften av kommunens skolor tog ut någon form av avgift. Ofta rör det sig om mindre belopp, cirka 50 kronor. Men det finns exempel på skolor där föräldrarna betalar 300 kronor per läsår. Vid friluftsdagar var det elva skolor som bjöd på lättare matsäck, typ jos och frukt. På de övriga skolorna förväntades att eleverna skulle ha med sig fika eller mat hemifrån när det var dags för utflykt.

Enligt skollagen har skolorna rätt att ta ut mindre avgifter från eleverna. Örebro kommun har valt att gå steget längre och helt få bort dessa extrakostnader för familjerna. Med undersökningen som grund pågår en kommunal översyn gällande skolornas avgifter.