Utreder vårdboende för äldre med missbruk

Frivilligorganisationen Verdandi har fått i uppdrag att tillsammans med Örebro kommun genomföra en förstudie om ett nytt boende för äldre med missbruksproblematik.

– Idag har vi inga bra lösningar för dessa människor, som är några av dem som behöver kommunens stöd allra mest. Därför är det otroligt angeläget att detta arbete kommer igång. Jag tror en av nyckelfaktorerna för att detta ska bli bra är att vi inte gör det själva utan att det civila samhället, och Verdandi är de som genomför förstudien. De har andra kunskaper och perspektiv som är väldigt relevanta för om detta ska bli bra, säger Rasmus Persson (C), ordförande i programnämnd social välfärd i ett pressmeddelande.

Förstudien ska ge underlag för politiskt beslut om att starta upp verksamheten och undersöka behoven i Örebro kommun och beskriva vilka målgrupper som finns. Förstudien ska också ta del av kunskap och erfarenheter från andra kommuner som arbetar på liknande sätt. Flera kommuner i Sverige har idag boenden som är anpassade för äldre personer med missbruksproblematik och behov av omvårdnadsinsatser.

– De här boendena riktar sig till äldre människor som är kroppsligt medfarna efter många års missbruk och verksamheterna fungerar väl under förutsättning att de boende får stöd med sina problem. Personalen har erfarenhet från såväl missbruksvård och från omsorgen. Nu vill vi hitta en liknande lösning i Örebro, säger Fisun Yavas (S), vice ordförande i programnämnd social välfärd.