Verksamhet för hjärnskadade räddas

Verksamheten vid Sundbyvik för personer med hjärnskador räddas kvar. Det föreslås bli Fellingsbro folkhögskola som ansvarar för verksamheten i fortsättningen, enligt Region Örebro län.

Sedan Stiftelsen Valjeviken den 26 april meddelade sitt beslut att lägga ner kursen för hjärnskadade vid Sundbyvik har Region Örebro län planerat för att starta en kurs för den här gruppen.

– Jag beklagar att Valjeviken med så kort varsel slutligen bestämt sig för att lägga ner kursen vid Sundbyvik, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi tar nu tillbaka ansvaret för en kurs som vi en gång startat. Inom Region Örebro län pågår nu ett intensivt planeringsarbete, och jag är säker på att vi kommer att kunna bedriva en kurs med hög kvalitet och med god samverkan med det övriga samhället. Lärare från Fellingsbro folkhögskola för nu en dialog med eleverna på Sundbyvik inför höstens tillfälliga verksamhet och kursstarten nästa vår.

Kursen kommer att förläggas till nya och anpassade lokaler på Klerkgatan i Örebro där Fellingsbro folkhögskola också bedriver tolkutbildning.