Fp: Oro för flytt av hörselskadade från Risbergska

Folkpartiet Liberalerna känner oro inför flytten av Riksgymnasiet för döva och hörselskadade från Risbergska skolan. Efter all information vi fått från de som är direkt berörda styrker det oss i vår uppfattning om hur viktiga våra gemensamma kravställningar är, för att vara överens om att lämna Risbergska skolan.

Frågan om att skapa bra utbildningslokaler för döva och hörselskadade är svår. Vi förstår mer för var dag som går, men det finns fortfarande många frågetecken kvar. Från tiden när vår överenskommelse skapades tills nu hade man hoppats att alla frågetecknen skulle rätats ut, men riktigt så upplever inte vi i Folkpartiet Liberalerna att det är.

Folkpartiet Liberalerna förvånades över att buller och ljudmiljö i möjliga nya skollokaler inte kontrollerats angående den ljudmiljö som hörselskadade elever kräver. Inte heller hade kommunens egna audionomer varit tillfrågade eller varit med i processen. Därför bad vi om en extra utredning där ljudnivåer skulle mätas. Denna mätning har inte skett, men fastighetsägare har garanterat att alla de möjliga skollokaler, som det pratats om, kan ställas om till rätt kravspecifikation, klass B enligt svensk standard.

I dag fattar Programnämnd Barn och utbildning ett beslut som grundar sig på att fastighetsägare säger sig kunna leverera de skollokaler som krävs. Jag är inte hundra procent säker på att de har rätt. Folkpartiet Liberalerna kommer bevaka detta.

Karolina Wallström, kommunalråd Folkpartiet Liberalerna i Örebro