Ingen sport i Coop-lokalen

bild (4)

Det blir ingen anläggning för sport i Coops före detta lokaler i Lillån. Takhöjden är helt enkelt för låg, menar fastighetsägarna.

Under flera år har det pågått diskussioner mellan Örebro kommun och fastighetsägare om hur den nedlagda Coop-lokalen ska nyttjas. Ett spår har varit att bygga om fastigheten så att den lämpar sig för till exempel innebandy och andra bollsporter. De nya fastighetsägarna som tog över för en tid sedan har nu konstaterat att det inte är möjligt på grund av den låga takhöjden.

Den övriga planeringen för fastigheten och intilliggande ytor fortsätter dock.

foto:SF-Bild, Susanne Flink

, ,