C: Det måste bli lönsamt att göra klimatsmarta investeringar

Sedan 1972 firas Världsmiljödagen varje år den 5 juni för att öka medvetenheten om våra miljöutmaningar och hur mänskligheten kan skydda naturen och vår planet. Temat för årets upplaga är ansvarsfull konsumtion och produktion. För det går att bekämpa klimatförändringarna och samtidigt ha en hög tillväxt och gynnsam ekonomisk utveckling. Det är detta tankesätt som är vägledande för Centerpartiets miljöpolitik.

Men det krävs vilja och engagemang på alla nivåer. Från kommunfullmäktige till Europaparlament, från kommunstyrelse till regering. Centerpartiet vågar ha höga ambitioner i klimatpolitiken och vill till exempel att år 2030 ska Sveriges hela fordonsflotta vara fossilfri. Det går att genomföra. Det tekniska kunnandet och råvarorna finns.

Centerpartiet anser att det är bättre att byta bränsle i våra fordon, utveckla nya former av förnybara energikällor och bryta oljeberoendet i transportsektorn, än att begränsa människors och företags möjligheter att utvecklas. För att lyckas med detta måste det bli lättare att äga och köra miljöbilar, som till exempel drivs av el. Kollektivtrafiken måste utvecklas för att den ska bli ett verkligt alternativ för alla. Det måste bli lönsamt på riktigt att göra klimatsmarta investeringar.

Centerpartiet i Örebro län kommer att kämpa hårt för att se till att våra kommuner blir så klimatsmarta och miljövänliga som det går. Höga miljöambitioner kommer att prägla vårt arbete. För det är på hemmaplan som grunden läggs för ett långsiktigt och hållbart arbete. Det är precis vad närodlad politik innebär.

Helena Vilhelmsson, distriktsordförande Centerpartiet

Michael Broberg, distriktsordförande CUF

Susanne Karlsson, kommunalråd Lindesberg